ELEKTROLUCNO ZAVARIVANJE PDF

INVERTER GYS P ZAVARIVANJE INVERTER GYS P WELDING WELDING ARC GYS.

Author: Shakashicage JoJozil
Country: Nepal
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 6 July 2004
Pages: 434
PDF File Size: 11.78 Mb
ePub File Size: 7.74 Mb
ISBN: 142-4-76568-788-3
Downloads: 22546
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakakora

Umesto volfram elektroda mogu se uporebiti elektrode i od drugih metala.

Po spoljnjem izgledu elektrode mogu biti: Kod njega je plus pol vezan za predmet koji se zavaruje a elektroda za minus pol. Zavarivanje nikla i njegovih legura kao elektrode upotrebljava se monel metal. Pored ovih postoje i obmotane elektrode koje su osim toga obmotane azbestom ili trakom od hartije. elektrlucno

Oni imaju zavarivanme osobine za zavarivanje tankih limova i sa njima se bolje zavaruje sa elektrodama sa dubokom penetracijom. Pri zapaljivanju luka napon iznosi V, a pri zavarivanju V. Struja izmedju elektrode i metala sastoji se od elektrona i pozitivnih jona. Pri sudaru elektrona sa predmetom koji se zavaruje, predmet se zagreva na temperaturu koja iznosi do stepeni celzijusa.

  DZIECHCIARZ EKONOMETRIA PDF

Ručno elektrolučno zavarivanje – Wikipedija

Benardosov postupak je najstariji postupak zavarivanja Na elektrolucon elektroda i preko luka duva struja vodonika, kja izlazi iz prstenastih siskova. Istopljeni metal zima iz vazduha kiseonik i azota u luku elektroluco Ugljeniksilicijum i mangan. Kod ovog postupka se dve ugljene elektrode postavljaju pod uglom jedna prema drugoj i izmedju njih se nalazi elektromagnet koji odbija plameni luk.

Bakar i njegove legure su se ranije zavarivale Autogenim postupkom. Ovaj postupak je u upotrebi od Sve je to dato u uputstvu ili u katalozima fabrika.

Ovakvo zavarivanje se primenjuje uglavnom pri popravkama livenih predmeta. Ovaj postupak se malo primenjuje. Plus pol se vezuje za predmet, a zavadivanje pol za elektrodu.

Ručno elektrolučno zavarivanje

Ovde se elektolucno toplo i hladno zavarivanje. Uvek se ispod sastava limova mora postaviti podloga od gvozdenog lima ili azbesta. Ovaj postupak se primenjuje za izradu sudova do lima, kotlova, konstrukcija, cevi i za navarivanje. Ako se zavaruju predmeti od valjane bronzeonda ih je potrebo zagrejati.

  FM 3 22.9 RIFLE MARKSMANSHIP PDF

Elektrolučno zavarivanje – Wikipedia

Elektroda se dalje topi, sliva se zajedno sa istopljenim ivicama lima i ispunjava oluk. Olovo se zavaruje samo sa ugljenim elektrodama.

Istopljen metal prima kiseonik i azot iz vazduha, a ugljenikmangan i silicijum izgore. Za izradu elektroda uzima se onaj materijal koji po svom sastavu odgovara predmetu koji se zavaruje ili navaruje.

Da bi to prijanjanje bilo bolje, mogu se prethodno bakarisati ili poniklovati. Za zavarivanje se primenjuju iste legure kao kod zavarivanja gasom. U upotrebi je od Zbog toga su oni skuplji od ostalih. Oni nisu osetljivi na promene i udare struje koji nastaju pri zavarivanju lukom.